پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «امام علی علیه السلام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخ الرسول(ع)؛ امام اول شیعیان؛ امام علی ( ع )؛ امیر المؤمنین علی علیه السلام؛ امیر المؤمنین علیه السلام؛ امیر مؤمنان علیه السلام؛ حاکم بامرالله امیر المؤمنین علیه السلام؛ زوج البتول علیهما السلام؛ علی بن ابیطالب علیه السلام؛ علی علیه السلام