عملکردها

ویژه

آمار

آمار صفحه
صفحه‌های محتوایی۷۲٬۰۶۲
صفحات
(تمام صفحه‌های این ویکی، از جمله صفحه‌های بحث، تغییرمسیر و غیره)
۱۶۷٬۱۲۴
آمار ویرایش‌ها
ویرایش صفحه‌ها از هنگامی که دانشنامه علوم اسلامی راه‌اندازی شده۲۳۷٬۰۶۰
متوسط ویرایش‌ها به ازای هر صفحه۱٫۴۲
آمار کاربران
کاربران ثبت‌نام کرده (فهرست اعضا)۸۵
کاربران فعال (فهرست اعضا)
(کاربرانی که در ۳۰ روز قبل فعالیتی انجام داده‌اند)
۰
ربات‌ها (فهرست اعضا)۰
مدیران (فهرست اعضا)۲
مدیران رابط کاربری (فهرست اعضا)۱
دیوان‌سالاران (فهرست اعضا)۲
پنهانگران (فهرست اعضا)۰
مدیران (مدیاویکی معنایی) (فهرست اعضا)۲
Curators (Semantic MediaWiki) (فهرست اعضا)۱
Editors (Semantic MediaWiki) (فهرست اعضا)۱
آمارهای معنایی
ویژگی مقدار (کل)۶۳۷٬۰۸۴
  -  Property value (improper annotation)۰
ویژگی (کل) ۴۷
  -  Property (used with at least one value)۱۲
  -  ویژگی (همراه یک صفحه ثبت شده) ۵
  -  ویژگی (به نوع اطلاعات اختصاص داده شده)۱۳
مدخل‌ها (کل) ۱۸۴٬۵۳۱
  -  Outdated entity ۳۱۵
  -  موضوع۰
  -  مفهوم۰
  -  پرسمان (جاساز‌شده, کل)۰
نوع داده۱۸