پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
concept می‌تواند به عنوان "دسته پویا" مشاهده شوند، یعنی به عنوان مجموعه‌ای از صفحاتی که به طور دستی ایجاد نمی‌شوند، اما آنهایی که توسط مدیاویکی معنایی از یک توصیف داده شده پرس‌وجو، محاسبه می‌شوند.

فهرست مفاهیم

هیچ مفهومی پیدا نشد.