پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

در زیر فهرستی از تمام انواع داده است که می‌تواند به ویژگی‌ها اختصاص داده‌شده‌باشد.

List of datatypes