پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

وقف ( عقد )

اخص

وقف بر امام مسلمین، وقف بر امام معصوم ( ع )، وقف بر زیدیه، وقف بر شیعه، وقف بر فرزند حضرت زهرا ( س )

وابسته

مسلمان ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 199، 201
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 179
  • المهذب جلد 2 : صفحه 89
  • تحریرالمجله جلد 5 : صفحه 83
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 37
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 60، 110، 176
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 56، 69، 115
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 602
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 272