پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

وقف بر مسلمان

اخص

وقف بر بتریه، وقف بر جارودیه

وابسته

زیدیه ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 209
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 43
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 40
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 115، 131
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 273