پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

وحی تشریعی ( علوم قرآنی ) : دستورات الهی برای هدایت بشر توسط پیامبران

وحی تشریعی یا رسالی، در مقابل وحی تکوینی و به معنای قوانین و دستورهای الهی است که برای هدایت بشر بر پیامبر (ص) نازل شده است و در حقیقت، نامه‌ای منظم برای راهنمایی انسان‌ها به سوی کمال است.

وحی تشریعی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم ابلاغ شده است.

نیز ر.ک:وحی مباشری، وحی غیر مباشری.

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 90
  2. تفسیر نمونه جلد 20 : صفحه 491

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وحی تشریعی ( علوم قرآنی )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کلام منزل الهی، وحی رسالی ( علوم قرآنی )

اعم

وحی الهی ( علوم قرآنی )

اخص

قرآن ( علوم قرآنی )، وحی غیر مباشری، وحی مباشری، وحی مروی، وحی مَتلُوّ

وابسته

وحی تکوینی ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وحی تشریعی ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه وحی تشریعی ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 159
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 55
  • القرآن فی الاسلام : صفحه 98، 99، 101، 105، 113، 133
  • تاریخ قرآن : صفحه 90
  • تفسیر نمونه جلد 20 : صفحه 491
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 51، 52