پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عدم ( فقه )، واجبات نماز میت

وابسته

نماز میت با حایل، نماز میت در تابوت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 83
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 59
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 242
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 139