پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:نص، ظاهر.

اصطلاح‌نامه

اعم

دلالت الفاظ قرآن

اخص

ظاهر ( علوم قرآنی )، نص ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نص و ظاهر به زیرصفحه نص و ظاهر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 104
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 368