پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نزول عام : آیات و سوره‌های نازل شده بر پیامبر اسلام (ص) و برخی دیگر از پیامبران پیشین

گفته شده: محتوای بعضی از آیات و سوره‌ها مانند سوره اعلی، علاوه بر رسول گرامی اسلام (ص) بر بعضی از پیامبران پیش از آن حضرت نیز نازل شده‌اند. حاکم از ابن‌عباس نقل کرده است که پیامبر (ص) هنگام نزول سوره «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی» فرمودند: همه آن در مصحف ابراهیم و موسی ذکر شده است.

نیز ر.ک:نزول خاص.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 142

اصطلاح‌نامه

اعم

نزول قرآن

وابسته

نزول خاص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نزول عام به زیرصفحه نزول عام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 142، 143