پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نزول خاص : مفاهیم اختصاصی نازل بر پیامبر اسلام (ص) نسبت به دیگر پیامبران

محتوای آیات و سوره‌هایی از قرآن از میان پیامبران صرفاً بر رسول گرامی اسلام (ص) نازل شد؛ مانند سوره فاتحه و آیة‌الکرسی؛ چنان که مسلم از ابن‌عباس نقل کرده است که فرشته‌ای به محضر رسول گرامی (ص) مشرف شد و عرض کرد: بشارت باد بر تو‌‌‌ای رسول‌خدا به دو نوری که تنها بر تو (و نه هیچ پیامبری پیش از تو) ارزانی داشته شد؛ و آن سوره فاتحة الکتاب و آیه‌های آخر سوره بقره است.

نیز ر.ک:نزول عام.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 142

اصطلاح‌نامه

اعم

نزول قرآن

وابسته

نزول عام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نزول خاص به زیرصفحه نزول خاص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 142