پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، نذر

اخص

نذر بدون اذن زوج

وابسته

اعتکاف زوجه، حج نذری زوجه، زوجه ( فقه )، هبه زوجه

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 149
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 39
 • الفقه المأثور : صفحه 263
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 261
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 1 : صفحه 519
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 117، 303
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 6 : صفحه 252، 271
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 541
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 70
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 358، 361
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 80، 82
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 10 : صفحه 199
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 32-1 : صفحه 181
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 185
 • عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناظرة جلد 2 : صفحه 237، 238
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 284
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 330
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 310
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 101
 • معجم فقه الجواهر جلد 6 : صفحه 51
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 281
 • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 198[۱]