پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز میت، بطلان نماز

وابسته

اعاده نماز میت، نبش قبر برای نماز میت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 85