پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بغات ( فقه )

وابسته

قاسطین ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ناکثین به زیرصفحه ناکثین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 14
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 392
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 324