پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

کتاب شرح نهج البلاغه خبر ابن ابی الحدید ، عبد الحمید بن هبه الله ، 586 - 655ق. ناکثین ، منابع:

جاذبه و دافعه على (ع) جلد 1 صفحه 111

تقصیر قاسطین و خوارج و ناکثین در جهاد اکبر ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 72

خوارج امام علی علیه السلام( امام اول ) ناکثین قاسطین ، منابع:

جاذبه و دافعه على (ع) جلد 1 صفحه(111-113)