پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نان جو: خوردن نان جو و ترجیح آن بر نان گندم و دیگر نانها مستحب است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 130

اصطلاح‌نامه

اعم

نان

وابسته

جو ( غله )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نان جو به زیرصفحه نان جو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 33
  • الفقه جلد 77 : صفحه 376
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (478-479)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 130