پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسم ها

وابسته

شرکت تجاری ( فقه )، نامگذاری با نام های تجاری

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 47