پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نام گذاری

وابسته

نام های تجاری

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 47