پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ناخن انسان

وابسته

دست، دیه ناخن دست، ناخن پا

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 259