پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ناخن انسان

وابسته

پا، دیه ناخن پا، ناخن دست

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 259