پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نابینایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کوری

اعم

آفت انسانی

اخص

نابینایی زوجه، نابینایی قاضی
به لحاظ عبادات:
نابینایی ماموم، نابینایی مجاهد، نابینایی نمازگزار جمعه

وابسته

اجتهاد قبله، اقتدای نابینا، اماره نابینا به قبله، امامت جمعه نابینا، تکمیل نماز جمعه با نابینا، جزیه بر نابینا، جهاد نابینا، ذبح نابینا، ذبیحه نابینا، سلامت عبد کفاره، علم به قبله

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 293
  • توضیح المسائل مراجع جلد 2 : صفحه 387
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 370
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 612
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 175