پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مسقطات نماز جمعه، نابینایی

منابع

  • المعتبرفی شرح المختصر جلد 2 : صفحه 291
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 290