پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مسقطات جهاد، نابینایی

وابسته

جهاد نابینا، مجاهِد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 19