پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مفسّران قرن یازدهم : مفسّران شیعه و اهل‌سنّت در قرن یازدهم هجری قمری

برخی از مفسّران قرن یازدهم عبارتند از:

1. سید حسین فرزند سید علی عاملی کرکی قزوینی، معروف به خاتم‌المجتهدین (م 1001 ق) از بزرگان عصر صفویه و صاحب تفسیر بر آیه 5 سوره مائده.

2. سیّد شجاع (زنده تا سال 1003 ق) فرزند سید علی، از متکلمان شیعه و صاحب تفسیر ~الآیات البیّنات~.

3. امام متوکل عبدالله (م 1017 ق) از علمای زیدیه و صاحب تفسیر ~روضة‌الجنان فی اعجاز القرآن~.

4. قاضی نورالله شوشتری (م 1019 ق) از بزرگان امامیه و صاحب کتب تفسیری مختلف مثل: تفسیر آیه تطهیر، تفسیر آیه غار، تفسیر آیه‌ای در باره رؤیت خدا، و دو حاشیه بر تفسیر بیضاوی.

5. شیخ بهائی (م 1030 ق) از اعاظم امامیه و نویسنده تفسیر ~عروة الوثقی~.

6. ملاّصدرا، صدرالمتألهین شیرازی (م 1050 ق) مجدِّد فلسفه و از مشاهیر حکمت اسلامی صاحب ~تفسیر القرآن الکریم~.

7. احمد بن محمد بن عمر خفاجی (م 1069 ق) از علمای اهل‌سنّت، و صاحب تفسیر ~عنایة‌القاضی و کفایة الراضی علی تفسیر البیضاوی~ معروف به: «حاشیة الشهاب» و «حاشیة الخفاجی».

8. آخوند شمس‌الدین محمد لاهیجی گیلانی معروف به ملاّ شمسا (م 1074 ق) صاحب تفسیر ~أسرار الآیات~.

9. قطب‌الدین محمد فرزند شیخ علی شریف فقیه لاهیجی اشکوری (م 1086 ق) متکلم و فیلسوف امامی و صاحب ~تفسیر قطب الدین لاهیجی~.

10. شیخ عبدالعلی فرزند جمعه عروسی حویزی شیرازی (م 1097 ق) از علمای اخباریه و صاحب تفسیر ~نور الثقلین~.

11. شیخ ملک‌علی تونی (زنده در سال 1098 ق) عالم فاضل و فقیه شیعی و صاحب تفسیر ~آیات الأحکام~.

نیز ر.ک:تفاسیر قرن یازدهم قمری.

منابع

  1. دائرة المعارف تشیع جلد 4 : صفحه (533-543)
  2. مفسران شیعه : صفحه 139

اصطلاح‌نامه

اعم

مفسران

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مفسّران قرن یازدهم به زیرصفحه مفسّران قرن یازدهم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • دائرة المعارف تشیع جلد 4 : صفحه (533-543)
  • طبقات مفسران شیعه جلد 3 : صفحه 25
  • مفسران شیعه : صفحه 139