پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مفسّران قرن دوم : مفسّران شیعی قرن دوم هجری قمری

اسامی تعدادی از مفسران شیعی قرن دوم عبارت است از:

1. ابوبکر عاصم (م 128 ق) از مفسّران بنام شیعه، از قرّای هفتگانه معروف، ایرانی‌تبار و از هم‌پیمانان قبیله بنی‌اسد.

2. ابوعبدالله جابر جعفی (م 128 ق) از مفسّران و محدّثان تابعان که تفسیر را از محضر امام باقر (ع) آموخت و از خواص آن حضرت بود.

3. سدی کبیر (م 127 ق) از مفسّران نامدار تابعی و اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام.

4. یحیی بن یَعْمُر عدوانی (م 129 ق) از مفسّران شیعه و از جمله تابعانی است که نقطه‌گذاری قرآن به او منسوب است.

5. ابن‌ابی‌شعبه حلبی (م 135 ق) از اصحاب امام صادق (ع) و از مفسّران و فقهای والامقامی که نجاشی از او به عنوان «آبروی فقه شیعه» یاد کرده است.

6. ابان بن تغلب (م 141 ق) از پیشگامان تفسیر و علوم قرآن در قرن دوم هجری که امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام را درک کرده است.

7. ابوالقاسم فضیل بصری (م 145ق) از مفسّران و محدّثان معروف شیعه و از اصحاب امام‌باقر و امام صادق علیهما السلام.

8. محمد بن فرات کوفی (م 145 ق) ، صاحب ~تفسیر فرات کوفی~ که علوم قرآن، تفسیر و حدیث را از امام باقر (ع) آموخت.

9. ابوالنصر محمد بن سائب بن بشر کلبی، از مفسّران و محدثان بنام شیعه و صاحب دو کتاب ~تفسیر کبیر~ و ~تفسیر آیات الأحکام~.

10. ابوحمزه ثابت (م 150 ق) معروف به ابوحمزه ثمالی و از اصحاب امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام.

نیز ر.ک:تفاسیر قرن دوم قمری.

منابع

  1. دائرة المعارف تشیع جلد 4 : صفحه 472
  2. طبقات مفسران شیعه جلد 1 : صفحه 361
  3. مفسران شیعه : صفحه 66
  4. تاریخ تفسیر قرآن کریم : صفحه (56-60)

اصطلاح‌نامه

اعم

مفسران

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مفسّران قرن دوم به زیرصفحه مفسّران قرن دوم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تاریخ تفسیر قرآن کریم : صفحه (56-60)
  • دائرة المعارف تشیع جلد 4 : صفحه 472
  • طبقات مفسران شیعه جلد 1 : صفحه 360، 361
  • مفسران شیعه : صفحه 66
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 32