پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

مطلق و مقید ( علوم قرآنی ) : یکی از تقسیمات الفاظ قرآن

یکی از مباحث در زمینه الفاظ قرآن کریم، تقسیم آن به مطلق و مقیّد است. «مطلق» لفظی است که بدون هیچ قیدی بر ماهیت دلالت کند. و اگر با قیدی همراه شد، آن را «مقیّد» می‌نامند.

نیز ر.ک:مطلق، مقیّد.

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه (15-17)
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 101

اصطلاح‌نامه

اعم

دلالت الفاظ قرآن

اخص

مطلق ( علوم قرآنی )، مقیّد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مطلق و مقید ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه مطلق و مقید ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 101
  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 101، 400
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه (15-17)
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 203