پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مشرک ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مشرکین ( فقه )

اعم

کافر حربی

اخص

زن مشرک، مرد مشرک

وابسته

استعانت از مشرک، اسلام مشرک، امان به مشرک، تنصُّر، تهَوُّد، توطن مشرک در حجاز، جزیه بر مشرک، جهاد با مشرک، دعوت مشرک، ذبیحه مشرک، رضخ به مشرک، زکات به مشرکان، زمین موات مشرکین، سب مشرکان، شرک ( فقه )، صید مشرک، طلاق خلع مشرک، طواف مشرک، عتق مشرک، غسل میت مشرک، قبر مشرک، لعن مشرک، نجاست مشرک، نکاح با مشرک، نیم خورده مشرک

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مشرک ( فقه ) به زیرصفحه مشرک ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 320
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 281
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 213