پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اسیران مسلمان: اگر کفّار، اقامت گزیدن اسیر مسلمان در بلاد کفر را شرط آزادی وی قرار دهند، وفای به آن شرط بر مسلمان واجب نیست. 16 مشرکان اگر از مسلمان اسیر درخواست امان (--» امان) کنند و او بدون اکراه و با اختیار با آنان پیمان ببندد، امانش صحیح است. 17

اگر کفّار، مسلمانان اسیر شده را برای جلوگیری از پیشروی جنگجویان اسلام، سپر خود قرار دهند، در صورتی که دفع کفّار یا تسلّط بر ایشان جز با کشتن اسیران سپر قرار داده شده ممکن نباشد، کشتن آنان جایز است و موجب قصاص و دیه نخواهد بود، 18 لیکن به قول مشهور، به جهت کشتن آنان باید کفّاره پرداخت شود. البته در این که کفّاره بر عهده قاتل است یا از بیت المال (--» بیت المال) پرداخت می‌شود، اختلاف است. 19

اسیر مسلمان اگر پیش از تقسیم غنائم از دست مشرکان فرار کند و به سپاه اسلام بپیوندد، از غنیمت سهم می‌برد، 20 و چنانچه از اقامه نماز در میان دشمن بر خود بترسد، می‌تواند رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد، 21 و اگر برای آگاهی از ماه رمضان، قادر بر تحصیل علم نیست، می‌تواند مطابق ظنّ خود عمل کند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 493

اصطلاح‌نامه

اعم

اسیر، مسلمان ( فقه )

وابسته

تحکیم مسلمان اسیر، روزه اسیر مسلمان، زوجه اسیر مسلمان، غسل میت اسیر مسلمان، کافر اسیر، نکاح اسیر مسلمان

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 166
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 113
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (71-72)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 227
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 53، 94
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 493