پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نکاح ( فقه )، مستحبات معاملات

اخص

اجابت خواستگاری مؤمن، اذن خروج زوجه از خانه، اشهاد بر نکاح، اعلان نکاح، تخفیف هزینه نکاح، تقلیل مهریه، خروج ضروری زوجه از خانه، خطبه نکاح دائم، دعا قبل از عقد نکاح، سعی در تزویج، شفاعت در نکاح، صرفه جویی در نکاح، عجله در تزویج دختر، محبت زن ( فقه )، مستحبات قسْم، نکاح در شب، نماز قبل از عقد نکاح، ولیمه عروسی ( فقه )

وابسته

توفیر مو، زیادی روزه، نکاح مستحب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحبات نکاح به زیرصفحه مستحبات نکاح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.