پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیا اجابت خواستگار واجب است؟ برخی گفته‏اند اگر مؤمنِ متمکّن از تأمین نفقه) ر نفقه (از زنی خواستگاری کند، اجابت درخواست او واجب است و اگر ولیّ دختر از آن امتناع ورزد مرتکب گناه شده است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 516

اصطلاح‌نامه

اعم

اجابت، مستحبات نکاح

وابسته

خواستگاری ( فقه )، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 182
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 30 : صفحه (109-112)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه (515-516)