پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام باردار، مرگ ( فقه )

وابسته

اخراج جنین میت، دفن میت باردار، زن باردار، مرگ جنین، مسح شکم میت هنگام غسل

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 180
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 181
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 89
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 454
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 376
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 169
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 176، 177