عملکردها

اخراج جنین میت

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام میت، اخراج

وابسته

بخیه شکم میت، مرگ باردار، مرگ جنین

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 181
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 374
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 253
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 175