پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «محلّل کافر بر کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محلّل ذمی بر ذمی

اعم

احکام کفار ( فقه )، محلّل ( طلاق )

وابسته

کافر ( فقه )، محلّل کافر بر مسلمان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 167
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 282
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 172
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 64، 65