عملکردها

قیاس مؤثر

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس مؤثر : قیاس مبتنی بر وصف مناسب مؤثر

قیاس مؤثر، مقابل قیاس ملایم بودن و به قیاسی گفته می‌شود که علت آن، وصف مناسب مؤثر می‌باشد؛ به بیان دیگر، هرگاه وصف مناسبی که علت بودنش برای حکم از راه نص یا اجماع ثابت شده است، علت قیاس باشد، این نوع قیاس را، قیاس مؤثر می‌نامند [۱] .

نکته:

در تعریف قیاس مؤثر تعبیرهای مختلفی به کار برده شده که از اختلاف در تعریف ' مناسب مؤثر ' سر چشمه می‌گیرد.

نیز ر.ک:مناسب مؤثر.

پانوشت

 1. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 688

منابع

 1. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 319
 2. دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 492
 3. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (311-312)
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

تعارض قیاس مناسب و قیاس موثر، قیاس ملایم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس مؤثر به زیرصفحه قیاس مؤثر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 688
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 270
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (311-312)
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 319
 • دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 492
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 220