عملکردها

قیاس علت ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس علت ( اصول فقه ) : قیاس تصریح شده به نفس جامع میان اصل و فرع، نه لوازم آن

قیاس علت، مقابل قیاس دلالت بوده و به قیاسی گفته می‌شود که در آن، خود علت به عنوان جامع بین اصل و فرع قرار داده شده است نه لوازم آن؛ برای مثال، اگر گفته شود: سیب در طعام بودن همانند گندم است، پس حکم ربا که بر گندم ثابت است، بر سیب نیز ثابت می‌شود، این قیاس، قیاس علت نام دارد، زیرا نفس علت (طعام بودن) به صراحت در کلام آمده است.

منابع

 1. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 320
 2. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 43
 3. المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 346
 4. احکام الفصول فی احکام الاصول : صفحه 549
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

قیاس دلالت ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس علت ( اصول فقه ) به زیرصفحه قیاس علت ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • احکام الفصول فی احکام الاصول : صفحه 549
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 144، 149
 • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 43
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 270، 324، 326، 328، 329، 332، 333، 335، 336، 337، 338، 340، 341، 347، 348، 349، 350، 351، 355
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 283، 298
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 345، 346، 347
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 320