عملکردها

قیاس دلالت ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس دلالت ( اصول فقه ) : قیاسی با جامع بودنِ لازمه علت ـ نه خود علت ـ بین ' اصل ' و ' فرع '

قیاس دلالت، مقابل قیاس علت بوده و به قیاسی گفته می‌شود که لازمه علت، جامع بین اصل وفرع قرار داده شده، نه خود علت، مانند: قیاس حرمت نبیذ به خمر به واسطه وجود بوی تند و زننده آن که لازمه مشروبات مست کننده است، و نیز مانند: قیاس مال مسروقه با مال مغصوب در حکم به ضمان ـ در فرض تلف شدن عین مال ـ به این که هر دو در صورتی که عین آنها موجود باشد به صاحب اصلی برگردانده می‌شود؛ در این قیاس، ' رد به صاحب اصلی در صورت وجود عین مال ' علت ضمان نیست بلکه علت ضمان، تصرف عدوانی در مال غیر است که لازمه آن، حکم به رد عین مال می‌باشد.

منابع

  1. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 43
  2. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 320
  3. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 247
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

قیاس علت ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس دلالت ( اصول فقه ) به زیرصفحه قیاس دلالت ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 43
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 270
  • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 288
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 346، 364
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 247، 320
  • دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 504