عملکردها

قیاس اطّراد

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس اطّراد : قیاس دارای ' علّتِ ' مستنبَط از طریق دَوَران _ طرد و عکس _

قیاس اطّراد، قیاسی است که علت آن از طریق دَوَران (طرد و عکس) به دست آمده باشد، مانند: قیاس نبیذ با خمر، زیرا وصف اسکار نسبت به حرمت خمر، دوران دارد؛ یعنی آب انگور تا زمانی که مستی نیاورد، حرمت ندارد و هرگاه مستی آورد حرام نیز هست.

نیز ر.ک:دَوَران.

منابع

  1. الاحکام فی اصول الأحکام جلد 3,4 : صفحه 271
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

تعارض قیاس مناسب و قیاس اطراد، دوران ( اصول فقه )

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 3,4 : صفحه 271
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 4 : صفحه 5