پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قرآن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کتاب ( قرآن )، مصحف ( فقه )

اعم

منابع فقه اهل تسنن، نقل ( ادله نقلی )، کتب آسمانی ( فقه )

اخص

سوره‌های قرآن، قرآن پدر

وابسته

آلات قرآن، اجاره قرآن، احترام اهل قرآن، احترام قرآن ( فقه )، ارث قرآن، استخاره به قرآن، استشفا به قرآن ( فقه )، استماع قرائت قرآن، استنجا با قرآن، التقاط قرآن، اهانت به قرآن، برائت از قرآن، بیع قرآن، پایین آوردن صوت، تبرک به قرآن، تحلیف به قرآن، ترتیل قرآن ( فقه )، تزیین قرآن، تصویر قصه‏های قرآنی، تعظیم قرآن، تعلیم قرآن ( فقه )، تعلّم قرآن ( فقه )، تفأّل به قرآن، تفکر در قرآن ( فقه )، توسعه انسانی، حامل قرآن، حرمت ربا، حفظ قرآن ( فقه )، حمل قرآن، ختم قرآن ( فقه )، خرید قرآن، دعای قرآنی، رهن قرآن، روایات عَرض، سرقت قرآن، سنت ( قول، فعل و تقریر معصوم)، عاریه قرآن به کافر، عمل به قرآن، غَنا در قرآن، قرائت قرآن ( فقه )، قسم به قرآن ( فقه )، قصاص ( عقوبت )، مس ترجمه قرآن، مس قرآن، معلم قرآن، موعظه پذیری ( فقه )، نسیان قرآن ( فقه )، نقاشی قصه‏های قرآنی، نگاه به قرآن، نماز مقابل قرآن، نوشتن قرآن ( فقه )، وصیت مطابق قرآن، وقف قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قرآن ( فقه ) به زیرصفحه قرآن ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=156

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 33 : صفحه 30
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 132
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 128