پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

تکفین

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه (38-40)