پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

اجاره ( فقه )، عاریه ( عقد )

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 5 : صفحه 278