پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

پرنده شکاری، حیوان حرام گوشت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 294