پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

مال ( فقه )، ملکیت ( فقه )، مِلْک

منابع

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 303