پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

قاعده اتلاف ( فقه )، قاعده ضمان الید

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 2 : صفحه 239
  • القواعد الفقهیة جلد 4 : صفحه 62، 184