پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

ضمان امین، قاعده عدم ضمان امین

منابع

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 97