عملکردها

عرف مسامح

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف مسامح : موارد قابل تسامح از نظر عرف

عرف مسامح، مقابل عرف غیر مسامح بوده و عبارت است از عرفی که با نظر تسامحی به مسایل نگاه کرده و مسایل کوچک و کم اهمیت را به حساب نمی‌آورد.

توضیح:

عرف به مسایل دو گونه نظر دارد:

1. نظر مسامحی؛

2. نظر غیر مسامحی و دقیق.

در نظر مسامحی، بنای عرف بر مسامحه، ندیدن و به حساب نیاوردن مسایل کوچک و کم اهمیت است و خود نیز به این مسامحه، توجه دارد؛ برای مثال، با این که در یک خروار گندم مقداری ناخالصی (خاک و کاه) وجود دارد، اما عرف می‌گوید این، یک خروار گندم است و آن ناخالصی را به حساب نمی‌آورد؛ به خلاف آن جایی که طلا و یا زعفران را وزن می‌کند که نظری دقیق و غیر مسامحی دارد.

نکته:

ملاک تشخیص مفاهیم و تطبیق آنها بر مصادیق، عرف غیر مسامح است، هر چند گاهی در تخاطب ممکن است عرف مسامح در فهم معانی، ملاک گردد [۱] .

نیز ر.ک:عرف غیر مسامح.

پانوشت

 1. الرسائل جلد 1 : صفحه 228

منابع

 1. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه (210-211)
 2. بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 193
 3. سیری کامل در اصول فقه جلد 15 : صفحه 208
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

تسامح عرفی، عرف غیر مسامح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عرف مسامح به زیرصفحه عرف مسامح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الرسائل جلد 1 : صفحه 228
 • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 193
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 15 : صفحه 208
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه (210-211)
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 10
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 10