عملکردها

عرف غالب

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف غالب : شیوه مستمر میان بیشتر مردم

عرف غالب، به روش شایع و مستمر بیشتر ساکنان یک ناحیه یا کشور خاص می‌گویند؛ به بیان دیگر، اگر گفتار یا کرداری، روش غالب مردم یک ناحیه یا کشوری خاص باشد و فقط در موارد نادر، بعضی از افراد به آن عمل نکنند، به آن عرف غالب گفته می‌شود.

نیز ر.ک:عرف مطرد.

منابع

  1. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 155
  2. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 57
  3. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 393
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

عرف مطّرد

منابع

  • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 393
  • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 57، 155