عملکردها

عرف حادث

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف حادث : عرف ایجاد شده بعد از صدر اسلام

عرف حادث، به عرفی گفته می‌شود که بعد از ظهور اسلام و پس از تشریع احکام به وجود آمده است، مانند: گرفتن مالیات به روش امروزی که بیرون از مفهوم زکات و خراج است و در عصر پیامبر (ص) وجود نداشت.

منابع

  1. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 55
  2. اصول الفقه : صفحه 256
  3. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 199
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عرف حادث» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عرف مستحدث

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

عرف متأخر

منابع

  • اصول الفقه : صفحه 256
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 199
  • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 55