پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط نماز جماعت، عدالت ( فقه )

وابسته

اطمینان به عدالت امام جماعت، امام جمعه، امامت جماعت، امامت معتقد به عدم عدالت، بینه عدالت امام جماعت، ثبوت عدالت امام جماعت، شک در حدوث فسق امام، شک در عدالت امام جمعه، شوخی امام جماعت، فسق امام جماعت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عدالت امام جماعت به زیرصفحه عدالت امام جماعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 88
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 239، 275
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 371، 372
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 296
  • روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 289
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 106