پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرایط نماز جماعت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شرایط اقتدا، شرایط امام جماعت ( فقه )، شرایط مقتدابه

اعم

احکام نماز جماعت، شرایط نماز ( فقه )

اخص

اتحاد نظم نماز امام و ماموم، شرایط نماز جمعه، عدم حایل بین امام و ماموم
به لحاظ امام:
اسلام امام جماعت، امی نبودن امام جماعت، تبعیت از امام جماعت، ختنه امام جماعت، ذکوریت امام جماعت، طهارت مولد امام جماعت، عدالت امام جماعت، عدم زمین گیری امام جماعت، عدم مامومیت امام، عقل امام جماعت، قرائت امام جماعت، وحدت امام جماعت
به لحاظ مأموم:
تعیین امام جماعت، نیت جماعت ماموم
به لحاظ مکان:
عدم بلندی مکان امام جماعت، عدم تقدم ماموم از امام، عدم فاصله امام و ماموم

وابسته

اتحاد نماز امام و ماموم، حریت امام جماعت، سلامت نمازگزار جمعه، طمأنینه ماموم، علم به امام جماعت، نماز به امامت غیرصالح، نماز جماعت، نیت جماعت امام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط نماز جماعت به زیرصفحه شرایط نماز جماعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 278
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 157
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 20، 202
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 268
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 236
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 497
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 273
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 607، 646
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 277
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 244
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 311
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 5، 97