پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور مفهومی : ظهور به دست آمده از کلام به کمک اعتباری عقلایی

ظهور مفهومی، مقابل ظهور منطوقی بوده و عبارت است از ظهور کلام در افاده معنایی که در کلام، لفظی برای دلالت بر آن وجود ندارد، اما به اعتباری از اعتبارات عقلایی هم چون دلالت التزامی، از کلام فهمیده می‌شود.

توضیح:

جملات دارای مفهوم دو ظهور دارند: ظهور منطوقی و مطابقی؛ ظهور مفهومی.

هر دو ظهور چه از جانب مولا بر عبد و چه از جانب عبد بر مولا، حجت است.

اصولیون از دیرباز در این که برخی جمله‌ها مثل جمله شرطی، وصفی و… ظهور مفهومی دارند یا نه اختلاف داشته‌اند، اما پذیرفته‌اند که در صورت ظهور داشتن، حجت است.

نیز ر.ک:مفاهیم ( اصول فقه ).

منابع

  1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 368
  2. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 226
  3. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 155
  4. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 18
  5. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 159
  6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور منطوقی، مفاهیم ( اصول فقه )

منابع

  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 159
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 18، 155
  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 226، 368